Tổng số: 157
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
246/QĐ-BCĐ 30/06/2023 Quyết định thành lập Ban biên soạn Lịch sử ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 2
427/QĐ-BCĐ 30/06/2023 Quyết định thành lập Tổ sưu tầm, khai thác tư liệu phục vụ biên soạn Lịch sử ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 0
248/QĐ-BCĐ 30/06/2023 Quyết định thành lập Tổ hậu cần phục vụ biên soạn Lịch sử ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 2
31/QĐ-SVHTTDL 30/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Kiểm thử phần mềm Cổng Thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023(Thuộc Kế hoạch: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Cổng Thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023)
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/QĐ-SVHTTDL-H 27/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/QĐ-SVHTTDL 17/01/2023 Quyết định thành lập BTC và các Tiểu ban chuyên môn, phục vụ Giải Quần vợt Mừng Đảng, Mừng Xuân 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/QĐ-SVHTTDL 16/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm giao tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/QĐ-SVHTTDL 16/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao tổng số người thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/QĐ-SVHTTDL 16/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao tổng số người thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
16/QĐ-SVHTTDL 13/01/2023 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang