Tổng số: 1592
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/KH-SVHTTDL 14/03/2024 KẾ HOẠCH Công tác đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
50/KH-SVHTTDL 12/03/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớitronglĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
49/KH-SVHTTDL 08/03/2024 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Phong trào Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
48/KH-SVHTTDL 07/03/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 1
45/KH-SVHTTDL 05/03/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 năm 2024 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch,
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/KH-SVHTTDL 05/03/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
44/KH-SVHTTDL 01/03/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
43/KH-SVHTTDL 29/02/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
40/KH-SVHTTDL 28/02/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
41/KH-SVHTTDL 28/02/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang