Tổng số: 890
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
141/BC-SVHTTDL 23/05/2023 Báo cáo Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác trẻ em
Lượt xem: 0
Tải về 0
142/BC-SVHTTDL 23/05/2023 BÁO CÁO Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số)trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
140/BC-SVHTTDL 22/05/2023 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (Phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, số liệu từ ngày 01/01/2023 - 15/52023)
Lượt xem: 0
Tải về 1
134/BC-SVHTTDL 19/05/2023 BÁO CÁO Sơ kết công tác Tuyên giáo giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
135/BC-SVHTTDL 19/05/2023 BÁO CÁO Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy
Lượt xem: 0
Tải về 0
137/BC-SVHTTDL 19/05/2023 BÁO CÁO Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nội dung đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
129/BC-SVHTTDL 18/05/2023 BÁO CÁO Kiểm tra công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện và kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 13/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
130/BC-SVHTTDL 18/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ, địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
131/BC-SVHTTDL 18/05/2023 BÁO CÁO Kết quả hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam(21/4) lần thứ 2 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
128/BC-SVHTTDL 17/05/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2023,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang