Tổng số: 907
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168/BC-SVHTTDL 05/06/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
165/BC-SVHTTDL 02/06/2023 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
161/BC-SVHTTDL 01/06/2023 BÁO CÁO Đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển, bảo tồntiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
162/BC-SVHTTDL 01/06/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
158/BC-SVHTTDL 31/05/2023 BÁO CÁO Công tác phòng,chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
159/BC-SVHTTDL 31/05/2023 BÁO CÁO Tình hình triển khai các hoạt động chuyển đối số trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tháng 5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
160/BC-SVHTTDL 31/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
157/BC-SVHTTDL 30/05/2023 BÁO CÁO Công tác hoạt động nghệ thuật biểu diễn 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1521/BC-SVHTTDL 29/05/2023 BÁO CÁO Sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg
Lượt xem: 0
Tải về 0
153/BC-SVHTTDL 29/05/2023 BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo quý II và 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang