Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2023/TT-BVHTTDL 15/05/2023 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 3
05/TT-BVHTTDL 05/04/2023 Thông tư Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/2023/TT-BVHTTDL 04/04/2023 Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2023/TT-BVHTTDL 24/03/2023 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/2023/TT-BVHTTDL 21/02/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/2023/TT-BVHTTDL 21/02/2023 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/2022/TT-BVHTTDL 30/12/2022 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 7
18/2022/TT-BVHTTDL 28/12/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và Danh lam thắng cảnh
Lượt xem: 0
Tải về 9
17/2022/TT-BVHTTDL 27/12/2022 Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
Lượt xem: 0
Tải về 6
16/2022/TT-BVHTTDL 22/12/2022 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 4
123456
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang