Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/2022/TT-BVHTTDL 30/12/2022 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 7
18/2022/TT-BVHTTDL 28/12/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và Danh lam thắng cảnh
Lượt xem: 0
Tải về 4
17/2022/TT-BVHTTDL 27/12/2022 Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
Lượt xem: 0
Tải về 4
16/2022/TT-BVHTTDL 22/12/2022 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 4
15/2022/TT-BVHTTDL 20/12/2022 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 0
Tải về 4
14/2022/TT-BVHTTDL 14/12/2022 Thông tư quy định về chề độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 4
13/2022/TT-BVHTTDL 13/12/2022 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành Văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương
Lượt xem: 0
Tải về 4
12/2022/TT-BVHTTDL 12/12/2022 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Lượt xem: 0
Tải về 2
11/2022/TT-BVHTTDL 03/11/2022 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thanh viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 1
08/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Lượt xem: 397
Tải về 1
123456
ipv6 ready