Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
98/KH-SVHTTDL 25/04/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịchtrên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
100/BC-SVHTTDL 18/04/2023 BÁO CÁO Kết quả tham gia các hoạt động giới thiệu, xúc tiến điểm đến du lịch 8 tỉnh Đông Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/KH-SVHTTDL 18/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/KH-SVHTTDL 05/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
141/KH-SVHTTDL 22/11/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 326
Tải về 3
288/BC-SVHTTDL 21/11/2022 BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 339
Tải về 3
173/BC-SVHTTDL 14/07/2022 BÁO CÁO Công tác thanh tra, kiểm tra tháng 7,nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 466
Tải về 3
921/SVHTTDL-TCPC 31/12/2020 Về việc báo cáo tổ chức bộ máy, biến chế và số lượng,chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 497
Tải về 4
122/BC-SVHTTDL 21/06/2019 Báo cáo Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 653
Tải về 3
39/SVHTTDL-VP 18/01/2019 V/v thực hiện bãi bỏ về điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động vũ trường, karaoke
Lượt xem: 609
Tải về 3
12
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang