Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1013/QĐ-UBND 12/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 600
Tải về 55
16/2022/QĐ-UBND 03/06/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 672
Tải về 7
550/QĐ-UBND 05/05/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 599
Tải về 4
470/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 641
Tải về 2
597/QĐ-SVHTTDL 09/04/2021 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 554
Tải về 14
1394/QĐ-SVHTTDL 05/08/2020 Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 622
Tải về 2
382/QĐ-UBND 26/03/2020 Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 647
Tải về 2
319/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1724
Tải về 2
04/2020/QĐ-UBND 28/02/2020 Quyết định phân cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2050
Tải về 5
2767/KH-BTC 08/08/2019 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Người đẹp di lịch non nước Cao Bằng" năm 2019
Lượt xem: 2155
Tải về 2
12
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang