QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023
Số ký hiệu văn bản 29/QĐ-SVHTTDL-H
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 29-han-quyet-dinh-pd-ket-qua-lcnt_thue-dich-vu-cong-nghe-thong-tin.pdf
ipv6 ready