QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Kiểm thử phần mềm Cổng Thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023(Thuộc Kế hoạch: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Cổng Thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023)
Số ký hiệu văn bản 31/QĐ-SVHTTDL
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Kiểm thử phần mềm Cổng Thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023(Thuộc Kế hoạch: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Cổng Thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 31-qd_chi_dinh_don_vi_kiemthu_phanmem_congdl_svhttdl.pdf
ipv6 ready