Tổng số: 1356
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
320/BC-SVHTTDL Báo cáo Tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2022,phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 10
05/12/2022
319/BC-SVHTTDL Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2022
Lượt xem: 6
05/12/2022
150/KH-SVHTTDL Kế hoạch Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Lượt xem: 8
05/12/2022
149/KH-SVHTTDL Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022
Lượt xem: 9
05/12/2022
148/KH-SVHTTDL KH tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp đinh Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
Lượt xem: 8
05/12/2022
317/BC-SVHTTDL Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình tháng 5/2022
Lượt xem: 7
02/12/2022
316/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)
Lượt xem: 5
02/12/2022
147/KH-SVHTTDL Kế hoạch phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2023
Lượt xem: 10
02/12/2022
146/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 10
02/12/2022
315/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (lần 2)
Lượt xem: 11
01/12/2022
12345678910...
ipv6 ready