Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1013/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 353
12/08/2022
16/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 406
03/06/2022
550/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 313
05/05/2022
470/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 330
14/04/2022
597/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 343
09/04/2021
1394/QĐ-SVHTTDL Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 366
05/08/2020
382/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 371
26/03/2020
319/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1474
17/03/2020
04/2020/QĐ-UBND Quyết định phân cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1768
28/02/2020
2767/KH-BTC Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Người đẹp di lịch non nước Cao Bằng" năm 2019
Lượt xem: 1834
08/08/2019
12
ipv6 ready