Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Lượt xem: 114
Tải về 0
09/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật
Lượt xem: 107
Tải về 0
10/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
Lượt xem: 105
Tải về 0
07/2022/RR-BVHTTDL 25/10/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Lượt xem: 108
Tải về 0
06/2022/TT-BVHTTDL 23/09/2022 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 127
Tải về 0
59/2022/NQ-HĐND 30/08/2022 Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 122
Tải về 2
05/2022/TT-BVHTTDL 04/08/2022 Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Lượt xem: 190
Tải về 1
04/2022/TT-BVHTTDL 28/07/2022 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 181
Tải về 1
41/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 115
Tải về 1
03/2022/TT-BVHTTDL 07/07/2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành văn hóa cơ sở
Lượt xem: 204
Tải về 0
1234
ipv6 ready