Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2024/TT-BVHTTDL 17/05/2024 Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
Lượt xem:
Tải về 0
39/2024/NĐ-CP 16/04/2024 Nghị định quy định biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lượt xem:
Tải về 0
31/2024/NĐ-CP 15/03/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và nghị định số 36/2019/NĐ-CP
Lượt xem:
Tải về 0
16/2023/TT-BVHTTDL 29/12/2023 Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập
Lượt xem:
Tải về 0
17/2023/TT-BVHTTDL 29/12/2023 Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem:
Tải về 0
15/2023/TT-BVHTTDL 05/12/2023 Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước
Lượt xem:
Tải về 0
14/2023/TT-BVHTTDL 14/11/2023 Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem:
Tải về 0
13/2023/TT-BVHTTDL 30/10/2023 Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Lượt xem:
Tải về 0
12/2023/TT-BVHTTDL 25/10/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem:
Tải về 0
11/2023/TT-BVHTTDL 05/10/2023 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định, phân loại phim
Lượt xem:
Tải về 0
12345678
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang