HỆ THỐNG VĂN BẢN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 508
  • Trong tuần: 8 225
  • Tổng lượt truy cập: 2713986
  • Tất cả: 2155
Đăng nhập
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TINTẢI VỀ
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TINTẢI VỀ
1Số /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 14/10/2022
Ngày kết thúc: 25/10/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
2Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
3Số /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
4Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/03/2022
Ngày kết thúc: 22/04/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
5Số /QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 14/02/2022
Ngày kết thúc: 18/02/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
6Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 30/07/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
7Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/03/2021
Ngày kết thúc: 25/03/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
8
Ngày bắt đầu: 14/01/2021
Ngày kết thúc: 20/01/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
9
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 08/01/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
10Số: /BC-BCĐ
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 10/10/2020
Lượt xem:
TẢI VỀ
11Số /KH-UBND
Ngày bắt đầu: 12/08/2020
Ngày kết thúc: 28/08/2020
Lượt xem:
TẢI VỀ
12số /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 18/12/2019
Ngày kết thúc: 25/12/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
13Số ĐA/UBND
Ngày bắt đầu: 18/12/2019
Ngày kết thúc: 24/12/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
14Số /QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 10/12/2019
Ngày kết thúc: 16/12/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
15số /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/11/2019
Ngày kết thúc: 20/11/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
16Số: NQ/HĐND
Ngày bắt đầu: 21/10/2019
Ngày kết thúc: 26/10/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
17Số /ĐA-TU
Ngày bắt đầu: 22/08/2019
Ngày kết thúc: 30/08/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
18Số: /ĐA-SVHTTDL
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Ngày kết thúc: 10/08/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
19Số /2019/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/05/2019
Ngày kết thúc: 18/05/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
20Dự thảo
Ngày bắt đầu: 07/05/2019
Ngày kết thúc: 15/05/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
12
Danh sách các ý kiến góp ý
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang