Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 8 353
  • Tổng lượt truy cập: 2729195
  • Tất cả: 2199
Đăng nhập
Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền sử dụng trang phục truyền thống

Ngày 16/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền sử dụng trang phục truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Trong thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, các giá trị văn bản hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được quan tâm, bảo tồn, phát huy trong thời kỳ mới của đất nước.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế và trên các phương tiện thông tin đại chúng, hiện nay, tại một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh xuất hiện việc cho thuê, mặc trang phục truyền thống (không phải là trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam) để du khách thuê chụp ảnh, checkin tại các điểm tham quan. Việc sử dụng trang phục không phù hợp bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam để chụp ảnh tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh gây bức xúc dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, có thể gây hiểu lầm về định danh điểm đến đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương và của tỉnh. Tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của những phong tục, tập quán tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ chấm dứt và loại bỏ những yếu tố tiêu cực, phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc tại địa phương. Tuyên truyền, vận động việc thường xuyên sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc trong sinh hoạt cộng đồng, dịp lễ hội tại di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; các khu, điểm du lịch, các làng văn hóa du lịch cộng đồng.

Chỉ đạo các trường học của địa phương cho học sinh mặc trang phục dân tộc vào các ngày cố định trong tuần nhằm tôn vinh trang phục truyền thống dân tộc; tổ chức các hoạt động giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn theo thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với những vấn đề phát sinh theo kiến nghị phản ánh của du khách.

Đề nghị Ban Quản lý các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch xem xét đưa vào nội quy của đơn vị nội dung "không sử dụng trang phục không phù hợp với bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam để chụp ảnh lưu niệm". Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn chỉ cho thuê trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam, khuyến khích cho thuê trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Cao Bằng; nâng cao ý thức về việc loại bỏ trang phục ngoại lai, không sử dụng trang phục các nước khác khi checkin tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch trên địa bàn. Đối với trang phục cách tân phải đảm bảo giữ gìn các yếu tố bản sắc văn hóa truyền thống (kiểu dáng, hoa văn thổ cẩm...), góp phần xây dựng hình ảnh Cao Bằng đẹp hơn trong lòng du khách.

Hiệp hội Du lịch tỉnh thực hiện tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tiên phong trong việc sử dụng trang phục truyền thống. Vận động, khuyến khích các hội viên tham gia sản xuất các sản phẩm liên quan đến trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh.

Nguồn Báo Cao Bằng

 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang