Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 422
  • Trong tuần: 8 139
  • Tổng lượt truy cập: 2713900
  • Tất cả: 2069
Đăng nhập
Hơn 200 cán bộ, người có uy tín được tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình

Ngày 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2023 cho hơn 200 học viên là cán bộ, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, Thành phố, công chức văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn, người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị truyền đạt các chuyên đề: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; định hướng nội dung hương ước, quy ước; hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới và tiêu chí xóm, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Qua hội nghị, trang bị kiến thức, cung cấp kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phong trào xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động cho đội ngũ công chức cấp huyện, xã, người có uy tín trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương, cơ sở trong giai đoạn mới.

Nguồn Báo Cao Bằng
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang