Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 966
  • Trong tuần: 12 317
  • Tổng lượt truy cập: 2593513
  • Tất cả: 2784
Đăng nhập
Cao Bằng có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cao Bằng vừa có 2 di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia, gồm: Tri thức dân gian, nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao Đỏ xã Vũ Minh (Nguyên Bình); Nghệ thuật trình diễn dân gian, Lượn Cọi của người Tày các xã: Yên Thổ, Nam Quang, Quảng Lâm (Bảo Lâm).

 
Nam thanh, nữ tú dân tộc Tày hát Lượn Cọi giao duyên (Ảnh: Ngô Cẩm Châu)

Trước đó, Cao Bằng có 4 DSVHPVT quốc gia, gồm: Nghi lễ Then Tày, Lễ hội Nàng Hai, Lễ hội Tranh đầu pháo, nghề rèn truyền thống xã Phúc Sen của người Nùng An (huyện Quảng Hòa) được đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia.

Cao Bằng tiếp tục có thêm DSVHPVT quốc gia thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành, cơ quan quản lý nhà nước đã chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá di sản văn hóa địa phương; cổ vũ, động viên các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực gìn giữ, lưu truyền văn hóa truyền thống trong đời sống hằng ngày, góp phần tích cực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready