BÁO CÁO Công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022
Số ký hiệu văn bản 300/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 24/11/2022
Ngày hiệu lực 24/11/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 46. Báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội.pdf
ipv6 ready