BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 292/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực 22/11/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 44. BC-KQ-thực-hiện-công-tác-hương-ước-quy-ước-năm-2022-1.pdf
ipv6 ready