Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 284/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 284-BC tháng 11 Sở VHTTDL.pdf
ipv6 ready