Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 245/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 19/10/2022
Ngày hiệu lực 19/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC NQ số 11 về phục hồi KTXH tháng 10 năm 2022.pdf
ipv6 ready