Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật
Số ký hiệu văn bản 09/2022/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TT 09.pdf
ipv6 ready