Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Số ký hiệu văn bản 07/2022/RR-BVHTTDL
Ngày ban hành 25/10/2022
Ngày hiệu lực 10/12/2022
Trích yếu nội dung Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TT 07.pdf
ipv6 ready