Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 59/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày hiệu lực 30/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 59-2022-NQ-HĐND ngày 30-8-2022_Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ....pdf
ipv6 ready