KẾ HOẠCH Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023
Số ký hiệu văn bản 159/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 09/08/2023
Ngày hiệu lực 09/08/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 159-kh-trien-khai-thuc-hien-lap-ho-so-nghe-lam-giay-ban-cua-nguoi-nung-an.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang