KẾ HOẠCH Tham gia Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 158/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực 04/08/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tham gia Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-qnmdsvb-2023.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang