KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác gia đình và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 155/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác gia đình và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 12.ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-gia-dinh-va-phong-trao-tddkxddsvh.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang