BÁO CÁO Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số)trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 142/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số)trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-so-ket-giua-nhiem-ky.-ha-tang-dl.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang