Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (Phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, số liệu từ ngày 01/01/2023 - 15/52023)
Số ký hiệu văn bản 140/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (Phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, số liệu từ ngày 01/01/2023 - 15/52023)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-cong-tac-thi-hanh-pl-ve-xlvphc-.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang