BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ, địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 -2025
Số ký hiệu văn bản 130/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ, địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 -2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-ket-qua-thuc-hien-de-an-02-tinh-uy.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang