BÁO CÁO Phục vụ việc xây dựng Đề án Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 125/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 16/05/2023
Ngày hiệu lực 16/05/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Phục vụ việc xây dựng Đề án Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-phuc-vu-xay-dung-de-an-xay-dung-mo-hinh-thu-vien-co-so.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang