Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Số ký hiệu văn bản 06/2023/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt06-bvhttdl.pdf
pl1tt06.pdf
pliiatt06.pdf
pliibtt06.pdf
pliictt06.pdf
pliiitt06.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang