Thông tư Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo
Số ký hiệu văn bản 05/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 20/05/2023
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt05-bvhttdl.pdf
pltt05.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang