Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa
Số ký hiệu văn bản 02/2023/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt02-bvhttdl.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang