BÁO CÁO Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 13/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 107/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 13/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-chi-thi-45.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang