Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.
Số ký hiệu văn bản 105/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày hiệu lực 21/04/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-nghi-quyet-so-121-ve-phong-chong-xam-hai-tre-em.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang