BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (2013 -2023)
Số ký hiệu văn bản 101/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 18/04/2023
Ngày hiệu lực 18/04/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (2013 -2023)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-10-nam-thuc-hien-chuong-trinh-phoi-hop-09.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang