KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên đề Giải pháp bảo tồn, pháthuy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong quy ước, hương ước các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 50/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên đề Giải pháp bảo tồn, pháthuy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong quy ước, hương ước các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5.-kh-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de.h.pdf
ipv6 ready