KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến,giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu văn bản 41/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến,giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 41-kh-thuc-hien-de-an-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-.signed.pdf
ipv6 ready