BÁO CÁO Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 35/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.-bc-ket-qua-thuc-hien-cac-muc-tieu-cua-chien-luoc-quoc-gia-ve-bdg-nam-2022.pdf
ipv6 ready