Báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Số ký hiệu văn bản 32/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-kq-thuc-hien-giai-ngan-2022.pdf
ipv6 ready