BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Tình hình phát triển kinh tế -xã hội tháng 02 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 31/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Tình hình phát triển kinh tế -xã hội tháng 02 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-thang-02-so-vhttdl.pdf
ipv6 ready