BÁO CÁO CUNG CẤP SỐ LIỆU BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số ký hiệu văn bản 30/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO CUNG CẤP SỐ LIỆU BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-cung-cap-so-lieu-cds.pdf
ipv6 ready