BÁO CÁO Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước
Số ký hiệu văn bản 25/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-cong-van-209-ngay-3.2.2023-1-.pdf
ipv6 ready