BÁO CÁO Kết quả triển khai Kế hoạch số 3727/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 23/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả triển khai Kế hoạch số 3727/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.bc-ket-qua-thuc-hien-ke-hoach-3727.pdf
ipv6 ready