BÁO CÁO về việc cung cấp số liệu lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 19/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO về việc cung cấp số liệu lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-kh.ktnn.-cung-cap-thong-tin-tai-lieu-lap-ktnn-nam-2023.pdf
ipv6 ready