Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 19/2022/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 20/02/2023
Trích yếu nội dung Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 19-tt-bvhttdl.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang