Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
Số ký hiệu văn bản 17/2022/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 17-tt-bvhttdl.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang