Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và duc lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 97/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và duc lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính, Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 97.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang