Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 33
Đăng nhập

9 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú

Theo Quyết định số 1021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 9/9/2022 về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 547 người trong cả nước, trong đó, Cao Bằng có 9 người được công nhận Nghệ nhân Ưu tú.

Nghệ nhân Nông Thanh Phong (ngồi giữa), thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh).

Các nghệ nhân được vinh danh lần này đều có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

9 nghệ nhân được phong tặng gồm các ông, bà: Nông Thị Nhít, xã Trọng Con; Hà Thị Miên, xã Đức Thông (Thạch An); Hoàng Văn Hiệu (Hoàng Xuân Hiệu), xã Ngọc Côn; Đàm Thị Dung, Đàm Đình Ngoạn, xã Trung Phúc; Nồng Sình Ríu, Hoàng Văn Rứ, xã Đoài Dương (Trùng Khánh); Chu Thị Thà, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình); Hoàng Đức Hiền (Hoàng Văn Sánh), xã Đồng Loan (Hạ Lang). Tất cả đều là nghệ nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian.

Đến nay, toàn tỉnh có 1 Nghệ nhân Nhân dân, 23 Nghệ nhân Ưu tú được phong tặng. Qua đó, khích lệ, tạo động lực để các nghệ nhân tiếp tục nỗ lực cống hiến cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready