HỆ THỐNG VĂN BẢN
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 318
  • Trong tuần: 8 998
  • Tất cả: 1934880
  • Tất cả: 1678
Đăng nhập
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:
2Số /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:
3Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/03/2022
Ngày kết thúc: 22/04/2022
Lượt xem:
4Số /QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 14/02/2022
Ngày kết thúc: 18/02/2022
Lượt xem:
5Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 30/07/2021
Lượt xem:
6Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/03/2021
Ngày kết thúc: 25/03/2021
Lượt xem:
7
Ngày bắt đầu: 14/01/2021
Ngày kết thúc: 20/01/2021
Lượt xem:
8
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 08/01/2021
Lượt xem:
9Số: /BC-BCĐ
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 10/10/2020
Lượt xem:
10Số /KH-UBND
Ngày bắt đầu: 12/08/2020
Ngày kết thúc: 28/08/2020
Lượt xem:
11số /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 18/12/2019
Ngày kết thúc: 25/12/2019
Lượt xem:
12Số ĐA/UBND
Ngày bắt đầu: 18/12/2019
Ngày kết thúc: 24/12/2019
Lượt xem:
13Số /QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 10/12/2019
Ngày kết thúc: 16/12/2019
Lượt xem:
14số /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/11/2019
Ngày kết thúc: 20/11/2019
Lượt xem:
15Số: NQ/HĐND
Ngày bắt đầu: 21/10/2019
Ngày kết thúc: 26/10/2019
Lượt xem:
16Số /ĐA-TU
Ngày bắt đầu: 22/08/2019
Ngày kết thúc: 30/08/2019
Lượt xem:
17Số: /ĐA-SVHTTDL
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Ngày kết thúc: 10/08/2019
Lượt xem:
18Số /2019/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/05/2019
Ngày kết thúc: 18/05/2019
Lượt xem:
19Dự thảo
Ngày bắt đầu: 07/05/2019
Ngày kết thúc: 15/05/2019
Lượt xem:
20 /KH-SVHTTDL
Ngày bắt đầu: 27/03/2019
Ngày kết thúc: 10/04/2019
Lượt xem:
Danh sách các ý kiến góp ý