Tổng số: 1183
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
05/2022/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Lượt xem: 11
04/08/2022
188/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022(Thời gian: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022)
Lượt xem: 15
03/08/2022
187/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Kết quả Kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCOthực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 19
02/08/2022
186/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TUngày 04/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 19
02/08/2022
100/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH Đón tiếp và làm việc với Công đoàn Khối Di sản -Văn hóa cơ sở thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 14
01/08/2022
99/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
Lượt xem: 19
29/07/2022
185/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mớihệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 21
29/07/2022
184/BC-SVHTTDL BÁO CÁO Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022(Thời gian: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 25/7/2022)
Lượt xem: 20
28/07/2022
04/2022/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 24
28/07/2022
98/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 17
25/07/2022
12345678910...